pulseIn()

Belirlenen bir pin üzerindeki HIGH veya LOW sürelerini okur. Yani pin üzerindeki değer HIGH ise bu değer LOW olana kadar bekler ve darbenin mikrosaniye cinsinden uzunluğunu verir. Ayrıca Timeout süresi vardır. Eğer bu süre içerisinde belirtilen pin üzerinde bir değişiklik yoksa sonucu 0 olarak gerek döndürür.

10 mikrosaniye ile 3 dakika aralığında çalışır.

pulseIn(pin, value)
pulseIn(pin, value, timeout)
pin: darbe değeri okunanacak olan Arduino pini
value: Okunacak darbenin türü HIGH veya LOW
timeout: Bu parametre isteğe bağlıdır. Darbenin başlamasını bekletmek isterseniz mikrosaniye türünden bir değer girebilirsiniz
int pin = 7;
unsigned long duration;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pin, INPUT);
}

void loop() {
  duration = pulseIn(pin, HIGH);
  Serial.println(duration);
}
Was this page helpful?