noTone()

tone() fonksiyonuyla tetiklenen kare dalga üretimini durdurur. Ton üretilmiyorsa bir etkisi olmaz.

noTone(pin)
pin: tonun üretilmesinin durdurulacağı Arduino pini.
Was this page helpful?