pinMode()

Belirlenen pini INPUT(giriş) ya da OUTPUT(çıkış) pini olarak tanımlar.

pinMode(pin, mode)
pin: Pin numarası
mode: Tanımlama modu
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // 13 nolu pini çıkış olarak tanımlar
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH); // 13 nolu pine 5V uygular
 delay(1000);      // bir saniye bekler
 digitalWrite(13, LOW); // 13 nolu pine 0V (GND) uygular
 delay(1000);      // bir saniye bekler
}
Was this page helpful?