digitalWrite()

Bir dijital pine HIGH ya da LOW değerini yazar.

Pin pinMode() ile çıkış pini olarak tanımlanmışsa ilgili pine, HIGH değeri için 5V, LOW değeri için 0V (GND) voltajıı uygulanır.

digitalWrite(pin, value)
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);  // 13 nolu pini çıkış olarak tanımlar
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // 13 nolu pine 5V uygular
 delay(1000);        // bir saniye bekler
 digitalWrite(13, LOW); // 13 nolu pine 0V (GND) uygular
 delay(1000);      // bir saniye bekler
}
Was this page helpful?