digitalRead()

İstenilen dijital pinden HIGH ya da LOW olarak değer okur.

digitalRead(pin)
HIGH ya da LOW değerini döndürür.
int ledPin = 13; // LED 13 nolu pine bağlandı
int inPin = 7;  // buton 7 nolu pine bağlandı
int val = 0;   // okunan değeri saklamak için tamsayı değişken

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // 13 nolu pini çıkış olarak tanımlar
 pinMode(inPin, INPUT);  // 7 nolu pini giriş olarak tanımlar
}

void loop() {
 val = digitalRead(inPin);  // giriş pinini okuyup okunan değeri değişkene aktarır
 digitalWrite(ledPin, val); // butondan okunan değeri çıkış pinine yazar
}
Was this page helpful?