scope

Arduino’nun kullandığı C++ programlama dilinde tanımlanan değişkenlerin tanımlandığı yere göre belirlenen bir kapsamı vardır.

Bir global değişken bütün fonksiyonlar tarafından görülen ve kullanılabilen bir değişkenken, bir local değişken sadece tanımlandığı fonksiyon içerisinde geçerli ve kullanılabilir olur. Arduino’da bir fonksiyonun dışında tanımlanan (setup() ve loop() gibi) her değişken global değişkendir.

Program büyüdükçe ve daha kompleks hale geldikçe sadece tanımlandığı fonksiyonun içinde geçerli olan local değişkenler kullanmak kullanışlı olabilir. Bu programda başka bir fonksiyon tarafından değişkenlerin değerlerinin yanlışlıkla değiştirilerek, hatalar oluşmasını engeller.

Aynı zamanda sadece for döngüsü içerisinde geçerli olan değişken tanımlamak da kullanışlıdır.

int globalX; // bütün fonksiyonlar tarafından görülebilir 

void setup() {
 int k;  // k değişkeni sadece setup içerisinde geçerlidir
 // ...
}

void loop() {
 int i;  // i değişkeni sadece loop içerisinde geçerlidir
 float f; // f değişkeni sadece loop içerisinde geçerlidir
 // ...

 for (int j = 0; j < 100; j++) {
  // j değişkeni sadece for döngüsü içerisinde geçerlidir
 }
}
Was this page helpful?