sizeof()

sizeof operatörü bir değişken türünün veya bir dizinin hafızada kaç byte yer tuttuğunu geri döndürür.

sizeof(variable)
variable: Boyutu elde edilecek tür ya da dizi (int, float, byte)

sizeof operatörü özellikle dizilerle çalışırken kullanışlıdır. Dizinin kaç eleman içerdiği bilgisine ulaşılıp çalışma zamanı hatalarıyla karşılaşmadan dizileri kullanabiliriz.

Aşağıdaki program bir karakter dizisinin içerdiği metinin her seferinde bir karakterini seri porta yazdırır. Metinin uzunluğu değişse bile program düzgün bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

char myStr[] = "bu bir test yazısıdır";

void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 for (int i = 0; i < sizeof(myStr) - 1; i++) {
  Serial.print(i, DEC);
  Serial.print(" = ");
  Serial.write(myStr[i]);
  Serial.println();
 }
 delay(5000); // programı biraz yavaşlatalım
}
Was this page helpful?