analogWrite()

Bir pine analog değer gönderir (Bkz. PWM). Bu sayede bir LED istenilen parlaklıkta yakılabilir ya da bir motor istenilen hızda çalıştırılabilir.

*analogWrite() ve analogRead() fonksiyonlarını kullanmak için pinMode() tanımlamasına gerek yoktur.

analogWrite(pin, value)
pin: değer yazılacak olan Arduino pini
value: 0 (hep kapalı) ile 255 (hep açık) arasında bir tamsayı değeri
int ledPin = 9;   // LED 9 nolu pine bağlandı
int analogPin = 3;  // bir potansiyometrenin orta ucu A3 pinine bağlandı.
              // boşta kalan iki ucu ise GND ve 5V a bağlandı.
int val = 0;  // okunan değeri saklayacak olan değişken

void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // 9 nolu pin çıkış pini olarak tanımlandı
}

void loop() {
 val = analogRead(analogPin); // pin değerini okur
 analogWrite(ledPin, val / 4);  // 0-1023 aralığında okunan değer 4 e bölünerek 0-255 aralığına dönüştürülerek pine yazdırılıyor.
Was this page helpful?