analogRead()

Belirlenen analog pinden değer okur. Arduino kartları çok kanallı 10-bit (28=1024) analog dijital çevirici içerir. Bunun anlamı 0V ile 5V aralığındaki gerilimi 0 ile 1023 aralığındaki bir tamsayıya çevirir.

analogRead(pin)
pin: okunacak olan analog pin’in adı (birçok kart için A0 dan A5 e kadar)
int analogPin = A3; // bir potansiyometrenin orta ucu A3 pinine bağlandı.
               // boşta kalan iki ucu ise GND ve 5V a bağlandı.
int val = 0;   // okunan değeri saklayacak olan değişken

void setup() {
 Serial.begin(9600);      // seri port başlatılıyor
}

void loop() {
 val = analogRead(analogPin); // giriş pininden analoğ değer okunuyor
 Serial.println(val);     // okunan değer seri port ekranına yazdırılıyor
}
Was this page helpful?