Arduino ile Seri Port Kullanımı

Bir önceki dersimizde potansiyometre ile LED parlaklığının nasıl ayarlanacağını öğrenmiştik. Bu derste ise benzer bir uygulama ile seri port ekranının kullanımını öğreneceğiz.

Devremiz 9 numaralı pine bağlı bir LED içeriyor. Bu LED’in PWM destekleyen Arduino pinlerinden birisine bağlanması önemli. Potansiyometrenin ortadaki bağlantı noktası ise analog pinlerden (A0-A5) birisine bağlanmalı.

Devre Bağlantısı

Kodlarda görüldüğü gibi seri port ekranını kullanacağımız için setup kısmına seri port tanımlaması yapıyoruz. 9600 değeri iletişim hızımızı belirtiyor. Buraya yazdığımız değerin aynısını seri port ekranında da seçmemiz gerekiyor. Pot isimli bir tamsayı değişken oluşturup A0 analog pininden okunan değeri bu değişkene aktarıyoruz. Daha sonra bu değişkenin değerini seri port ekranına gönderiyoruz. Bu işlemi yaparken değerleri alt alta yadırmak için println kullanıyoruz. Değerleri yan yana yazdırmak için print kullanmamız gerekirdi.

Seri Port Ekranı
void setup() {
  Serial.begin(9600);  
}

void loop() {
  int pot= analogRead(A0);
  Serial.println(pot);
  analogWrite(9,pot/4);  
}