Arduino ile Potansiyometre Kullanarak LED Parlaklığını Ayarlama

Bir önceki dersimizde analogWrite() fonksiyonu ile LED parlaklığını ayarlamayı öğrendiğimize göre (Arduino ile Nefes Alan LED Efekti) sırada analogRead() fonksiyonunun nasıl kullanıldığı var. Bu fonksiyonu kolayca öğrenebilmeniz için basit bir uygulama seçtik.

Öncelikle potansiyometreleri (kısaca pot diyebiliriz) biraz tanımamız bu uygulamanın daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır.

Potansiyometre

Kullanacağınız potansiyometre resimde görüldüğü gibi 3 adet bağlantı noktası içeriyor. Bu bağlantı noktalarından ortadaki bizim çıkış olarak kullanacağımız bağlantı noktası olacak. Sol ve sağdaki bağlantı noktaları ise GND ve 5V bağlantı noktaları olacak. Hangisinin GND hangisinin 5V olacağına siz karar verebilirsiniz. Bu seçim sadece potansiyometrenin çalışma yönünü değiştirecektir. Birisinde sağa doğru çevirirken değerler artarken diğerinde tam tersi olacaktır.

Şimdi gelelim devremize; devremiz daha önceden bildiğimiz bir LED bağlantısı içeriyor. Bu LED’in PWM destekleyen Arduino pinlerinden birisine bağlanması önemli. Potansiyometrenin ortadaki bağlantı noktası ise analog pinlerden (A0-A5) birisine bağlanmalı.

Bağlantıları buradaki gibi yaptıysanız kullandığımız kodları açıklayalım. Yine kodlarda göreceğiniz gibi setup() kısmı boş bırakıldı çünkü analogWrite() ve analogRead() fonksiyonlarının kullanımı için öncesinde bir tanımlama yapmamız gerekmiyor.

Kodlarda görüldüğü gibi pot isimli bir tamsayı değişken oluşturup A0 analog pininden okunan değeri bu değişkene aktarıyoruz. Unutulmaması gereken bu değerin 0-1023 aralığında olacağıdır. Daha sonra 9 numaralı PWM destekli dijital pine okunan değerin 1/4 ünü yazdırıyoruz. Okunan değeri 4’e bölmemizin sebebine gelince; analogWrite ile 0-255 aralığındaki değerleri pine yazdırabiliyorduk, A0′ dan okunan değer de 0-1023 aralığındaydı, bu yüzden 4’e bölmek şimdilik yeterli olacaktır. İleride bu işlemi map() fonksiyonu kullanarak yapacağız.

void setup() {
  
}

void loop() {
  int pot = analogRead(A0);
  analogWrite(9,pot/4); 
}

Bütün işlemleri doğru yaptıysanız, potansiyometreyi sağa çevirdiğinizde LED’ in parlaklığının arttığını, sola çevirdiğinizde ise LED’ in parlaklığının azaldığını göreceksiniz.